X
تبلیغات
زولا

بوسه‌ گرگ

گرگی ... بوسه‌ای ... با همه ... و ... بر همه (از من / درباره‌ی هر آنچه که در من / می‌گذرد)

عاشورا و بیتی از مثنوی آدم‌ها